ประจวบคีรีขันธ์-อบต.กำเนิดนพคุณ จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์-อบต.กำเนิดนพคุณ จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายณรงค์ พลายน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ, ตัวแทนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา, เอสวีแอลกรุ๊ป นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่และผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดกิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นได้จัดให้มีขบวนพาเหรดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนต่างๆร่วมกับชุมชน เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะ ซึ่งขยะรีไซเคิลที่ได้ในวันนี้จะนำไปทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อใช้สนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่อไป
          นายณรงค์ พลายน้อย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของชุมชนในทุกๆพื้นที่ โดยในปัจจุบันการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ประกอบกับประชาชนไม่เห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดมลพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได่ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะลง

          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชนมาโดยตลอด และต้องการมุ่งเน้นความร่วมมือความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ในทุกภาคีเครือข่าย ทั้งชุมชน วัด บ้าน และโรงเรียน จึงได้จัดทำ โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เปลี่ยนขยะเป็นเงิน และการจัดตั้งธนาคารขยะ และการเดินขบวนพาเหรดของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของปัญหา และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้คนในชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป นายณรงค์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!