นครสวรรค์-อบจ. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงระบบอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่แหล่งท่องเที่ยว

นครสวรรค์-อบจ. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงระบบอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่แหล่งท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมการปรึกษาหารือถึงการกำหนด อัตรา ค่าธรรมเนียม ในการขอใช้ ขอเช่า สถานที่ และการเปิดร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า ในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ จ่าเอกเอกราช กะระกล ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายธนเศรษฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัด จัดเก็บ ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงอัตราค่าเช่าสถานที่ ว่าเหมาะสมกับการจัดจำหน่าย กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือไม่ ผู้ประกอบการสามารถประกอบการต่อได้หรือไม่ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง
          นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการเสนอแนะให้ศึกษาจากหน่วยราชการอื่น ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และนำมาเปรียบเทียบ ทั้งยังให้มีการ จัดแบ่งพื้นที่คิดเป็นตารางเมตร รวมถึงการจัดแบ่งโซน คัดแยกพื้นที่ตามความเหมาะสม และจะจัดทำร่างนำเสนอนายกอบจ. เพื่อลงนามและประกาศใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!