นครนายก-ผู้ช่วย รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสวัสดิภาพและสุขภาพอีกัวน่า

นครนายก-ผู้ช่วย รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามสวัสดิภาพและสุขภาพอีกัวน่า

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก รชฏ พิสิษบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามการจัดการด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของอีกัวน่าทุกสายพันธุ์มในรอบแรกจับได้นำมา 57 ตัวชุดที่ 2 ยังไม่ได้นับคาดว่าจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 100 ตัวที่ได้รับมอบมาจากประชาชน และกรณีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับมาจากเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี และร้อยเอก รชฏ พิสษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรัว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้รับการบรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก การนำเสนอการจัดการด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของอีกัวน่าทุกสายพันธุ์ ในกรณีที่อีกัวน่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผ่านทางสายด่วน 1362 และสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หลังจากนั้นได้เชิญ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เยี่ยมชมอีกัวน่า เสือ และหมี ที่ทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก ได้รับดูแลไว้CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!