อุบลราชธานี-เชิญ! ชม ชิม ช้อป ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

อุบลราชธานี-เชิญ! ชม ชิม ช้อป ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตนนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าจากชุมชน ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ของดีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น.
          สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลที่จะเป็นช่องทางการตลาดในระดับท้องถิ่นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน นับว่าเป็นช่องทางที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก ซึ่งสมควรได้รับการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ของดีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย และครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา เพื่อให้สัมมาชีพชุมชน เกษตร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา ได้พัฒนาสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเปิดตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานี พบกับสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหาร ผักผลไม้ พันธุ์ไม้หลากหลาย ได้ที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม ของดีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางหลังใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันจันทร์เวลา 08.00-16.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!