อุดรธานี-ราชภัฎ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE และเกณฑ์ AUN-QA”

อุดรธานี-ราชภัฎ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE และเกณฑ์ AUN-QA”

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน ม.รภ.อุดรธานี(ศูนย์สามพร้าว) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้(Outcome-Based Education: OBE) และเกณฑ์ AUN-QA” ระหว่างวันที่ 20 -23 พ.ย. 2566
          ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรม โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา รองคณบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม กิจกรรมภายในงานเป็นการอภิปรายและปฏิบัติการ วิทยากร ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!