อุบลราชธานี-แขวงสาละวัน สปป.ลาว พบปะหารือข้อราชการ

อุบลราชธานี-แขวงสาละวัน สปป.ลาว พบปะหารือข้อราชการ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 16 พ.ย.66 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เดินทางเข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย ดร.ดาววง พอนแก้ว เจ้าแขวง แขวงสาละวัน และ ท่านพูทง คำมะนีวง รองเจ้าแขวง แขวงสาละวัน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมเมืองละคอนเพ็ง แขวงแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          การพบปะหารือการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงสาละวัน ได้นำนโยบายของรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายมาปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นเป็นอย่างดี การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะได้พบปะ ทบทวน การดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ รวมทั้งสานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาให้บังเกิดผล และร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแผนงาน แผนปฏิบัติการ รองรับนโยบายรัฐบาลไทย – ลาว ให้ชัดเจน
          นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ความเข้าใจดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนไทย -ลาว ให้มีความแน่นแฟ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขอันยั่งยืน ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประชาชนตามชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จะนำข้อมูลกลับมาหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!