อุดรธานี-ม.ราชภัฏ จัดหลักสูตรความปลอดภัย Smart classroom คณะวิทยาศาสตร์

อุดรธานี-ม.ราชภัฏ จัดหลักสูตรความปลอดภัย Smart classroom คณะวิทยาศาสตร์

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

          ที่ Smart classroom คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมอบรม
          การจัดอบรมในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน จึงจัดอบรมเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!