บุรีรัมย์-เตือนปชช.ติดตามสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่อง

บุรีรัมย์-เตือนปชช.ติดตามสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดตามสภาวะอากาศมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 แจ้งว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเชียส อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นหลายพื้นที่และทิศทางลมที่พัดปกคลุประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกซุกหนาแน่น และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียส ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566
นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์อากาศหนาวเย็นบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่ลดลง และระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น หรือหากมีเหตุเกิดขึ้นให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!