อยุธยา-พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูอุดมนครกิจ วัดโพธิ์ทอง

อยุธยา-พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูอุดมนครกิจ วัดโพธิ์ทอง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่อุโบสถวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอนครหลวง แก่ พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ) สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา โดยมีนางจิราภรณ์ ฉายแสง ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้อ่านตราตั้ง พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง และศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุตทิตาสักการะ ซึ่งก่อนหน้านี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ) สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ได้เดินทางไปรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอนครหลวงกับ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะได้เดินทางมาประกอบพิธี อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอนครหลวง ที่วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกครั้ง
          พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ ได้พิจารณาอาศัยอำนาจตามความให้ข้อ 19 แห่งกภูมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน พระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไซเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ จึงแต่งตั้งให้ พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ) ฉายา สุทฺธิญาโณ อายุ 52 พรรษา 32 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง และผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอนครหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอนครหลวง มีอำานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ให้ถึงความเจริญงอกงามไพพูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน แต่งตั้ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!