บุรีรัมย์-รองผอ.สพม. ให้โอวาทพร้อมมอบแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดีแก่ข้าราชการครูใหม่

บุรีรัมย์-รองผอ.สพม. ให้โอวาทพร้อมมอบแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดีแก่ข้าราชการครูใหม่

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 จำนวน 16 ราย และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 เรียกบรรจุ รอบที่ 2 จำนวน 14 ราย รวมจำนวน 30 ราย
          ในโอกาสนี้ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้มอบแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ต้องยึดคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และจิตอาสาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ชุมชน หน่วยงานได้อย่างมีความสุข ตลอดเส้นทางการรับราชการ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นหลัก รู้จักวางแผนชีวิตที่ดีบนความถูกต้อง เพื่อความมั่นคงในชีวิตราชการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ให้เป็นครูในดวงใจของนักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!