บุรีรัมย์-เตรียมพัฒนา ฟื้นฟู ลำห้วยชุมเห็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร

บุรีรัมย์-เตรียมพัฒนา ฟื้นฟู ลำห้วยชุมเห็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 พ.ย.66 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานรักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ โดยน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินการด้วยการให้จิตอาสาภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
          ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นลำห้วยหลักในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดขนาดกว้าง 10-30 เมตร ไหลผ่านจาก ตำบลอิสาณเข้าสู่ลำตะโคง ตำบลบ้านยาง ระยะทางที่ไหลผ่านตำบลชุมเห็ด ประมาณ 6 กิโลเมตร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลชุมเห็ด ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขแหล่งน้ำ ระยะทางยาว 2.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านชุมทอง หมู่ที่17บ้านชุมเห็ด หมู่ที่4บ้านตระตรวน และหมู่ที่8 บ้านหนองม่วง ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม
          นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการศึกษาออกแบบทำแนวกั้นตลิ่งพร้อมถนน ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยว สามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ได้อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!