นครสวรรค์-นายก อบจ. ลงนาม MOU ร่วมกับ สคช.

นครสวรรค์-นายก อบจ. ลงนาม MOU ร่วมกับ สคช.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนาม MOU โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ภายใต้โครงการ อบจ.เคียงข้างประชาชน (Move for you) โดยมี นายวีระ พนมวัน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ;และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา และสนับสนุนภารกิจงานของแต่ละหน่วยงาน อันเป็นการประสานการให้บริการประชาชน โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเข้าถึงการให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจด้านกฎหมาย รวมถึงการเข้าถึงช่องทางต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือในการบริการประชาชนในด้านกฎหมายเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!