กาญจนบุรี-สสจ. ประชุมติดตามโครงการมาลาเรียของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนงานเกี่ยวกับด้าน PSM

กาญจนบุรี-สสจ. ประชุมติดตามโครงการมาลาเรียของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนงานเกี่ยวกับด้าน PSM

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ. ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และกรมควบคุมโรค สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ร่วมประชุมติดตามและตรวจประเมินคุณภาพด้านระบบบริหาร จัดการเวชภัณฑ์และวัสดุครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ (PSM) ภายใต้โครงการมาลาเรีย RAI3E โดยผู้แทนจากกองทุนโลกโครงการมาลาเรีย RAI3E ปี2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับโครงการมาลาเรียของประเทศไทย และการจัดการทุนสนับสนุนและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้าน PSM ตลอดจนประเมินความเพียงพอของระบบ Supply Chain ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมถึงประเมินการเข้าถึงข้อมูลระหว่างด้าน PSM และด้านโปรแกรมพร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยจะดำเนินงานในพื้นที่ 5 จังหวัดจำนวน 12 หน่วยงานระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดรอบระยะเวลาของข้อมูลที่มีการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!