ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ลานกิจกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์จุมพล ฟูเจริญ รองผู้อำนวยการบริการด้านปฐมภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์สุขเกษม อมรสุนทร อายุรแพทย์โรคไต เปิดกิจกรรม วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 ตามที่ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันเบาหวานโลก” โดยมีคำขวัญรณรงค์ คือ “เบาหวานรู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน”
          โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ มีกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองในคนอายุต่ำกว่า 15 – 30 ปี และลดลงหลังอายุ 70 ปี คนที่เป็นมาแล้วมักเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน การที่คนไทยเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ทำให้เบาหวาน และโรคในกลุ่ม NCDs อื่น ๆ ควบคุมได้ยากขึ้นด้วย ที่น่าห่วงคือกลุ่มคนวัยทำงานที่ไม่ตระหนักถึงอาการของเบาหวานหรือความเสี่ยงของตนเอง และได้รับการตรวจคัดกรองที่ล่าช้า
          ภายในงานจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคเบาหวาน การประเมินสุขภาพจิต และบริการนวดฝ่าเท้า จากทีม สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ที่อายุยังน้อย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!