กาญจนบุรี-ชุมชน ต.ช่องสะเดา ประชุมวางแผนการควบคุมดูแลในการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

กาญจนบุรี-ชุมชน ต.ช่องสะเดา ประชุมวางแผนการควบคุมดูแลในการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนางละออ ภู่ประดิษฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา ได้ร่วมพูดคุยหารือกับนายพีร พวงมาลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ เรื่องการประชาสัมพันธ์การวางแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควมคุม ดูแล ประสานงานด้านการควบคุมไฟป่าของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ / ป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา /ลดการสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของประชาชน / ลดภาวะโลกร้อน ณ. ที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!