สิงห์บุรี-นายกอบจ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ตามโครงการ “หลังฝนถนนเรียบ”

สิงห์บุรี-นายกอบจ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ตามโครงการ “หลังฝนถนนเรียบ”

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายวัฒนชัย มานะจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายมนตรี แตงทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน พื้นที่ตำบลทองเอน และตำบลท่างาม เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการ “หลังฝนถนนเรียบ” โดยได้นำเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในด้านการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจร ไป-มา เก็บกำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ณ อบต.ทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!