ชัยนาท-พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ รพ.ชัยนาทนเรนทร

ชัยนาท-พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ รพ.ชัยนาทนเรนทร

ภาพ/ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง 

          วันนี้ (14 พ.ย.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ.เมือง จ.ชัยนาท นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้าง อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีพระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายนที มนติวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
          โดยแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 7 ปีก่อน โดยนายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ สมัยที่ยังดำดงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความไม่สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนสถานที่ให้บริการคับแคบ และคลินิกพิเศษไม่เพียงพอให้บริการ ส่งผลให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่สะดวก รวดเร็ว และได้รับการรักษาไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดในการที่จะขยายการบริการให้สามารถดูแลรักษารองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ จนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีการลงนามทำสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารกับกิจการร่วมค้า เอสเอสพี.คอนสตัคชั่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ขนาด 7,800 ตารางเมตร เป็นเงิน 170,500,000 บาท และจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 600 วัน ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้มีการเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

          สำหรับภายในอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ จะประกอบไปด้วย ชั้น1 คลิคิกศัลยกรรมกระดูก ชั้น2 คลินกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 คลินิกทันตกรรม ชั้น4ห้องประชุม ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการให้บริการ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะมาใช้บริการ ตลอดจนยกระดับศักยภาพการบริการ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!