นครสวรรค์-อบจ. ร่วมสนับสนุน ม.ราชภัฏ ในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล

นครสวรรค์-อบจ. ร่วมสนับสนุน ม.ราชภัฏ ในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ดร.สนั่น กัลป์ปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์พรพรรณ โพธิสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ภาษา และนางรุ่งทิวา ปานพุ่ม เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ในโอกาสมานำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
          โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทุกคนทั่วโลกให้ความสำคัญและมีบทบาทต่อชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้ และศึกษาต่อในระดับสูง นอกจากนี้ จากการจัดอันดับในปี 2566 ของเว็บไซด์ EF หรือ Education First พบว่าทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ Global Ranking of Countries and Regions ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 89 จาก 100 ประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของคนในชุมชนเชิงรุกร่วมกันทั้ง 38 แห่ง สำหรับในส่วนของกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษนั้น จะมีการอบรมเพื่อการสื่อสารในการทำงานราชการและเอกชน การเขียนเอกสารข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้การสมัครงาน การพูด บรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอ่านประกาศ เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดให้มีทั้ง Onsite และ Online
           พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก จะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเราได้พัฒนา การพูด การฟัง ซึ่งจะทำให้มีโอกาสนำเสนอสินค้าที่ผลิตขึ้นจากชุมชนได้กว้างขวางขึ้น และยินดีสนับสนุนโครงการดังกล่าวสู่ท้องถิ่น”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!