อุบลราชธานี-อบจ. ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ ปชช.

อุบลราชธานี-อบจ. ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ ปชช.

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ ( 14 พ.ย.66 ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโนนน้อย ซึ่งเป็นรพ.สต.สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน ณ บริเวณ รพ.สต.บ้านโนนน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายปิยะ วงศ์คำเหลา เลขานุการสภา อบจ. อุบลราชธานี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
          สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพจัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชนโดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนฟรี อาทิ ตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด วัดความดัน ตรวจสุขภาพทั่วไป และการสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนในชนบทที่ห่างไกลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี ยังได้ออกเยี่ยมพร้อมมอบเวชภัณฑ์/ไข่ไก่/เกลือไอโอดีน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!