จันทบุรี-ศปถ.จัดกิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives”

จันทบุรี-ศปถ.จัดกิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives”

ภาพ/ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม 

          วันนี้ (14 พ.ย.66) ที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives” โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โดยนางภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ด้วยคณะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรีการจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมหนึ่ง ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง ได้บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับโรตารีประเทศไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้รณรงค์ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566 ดังนั้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระจังหวัด” โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์กับกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การรณรงค์ให้มีการขับขี่รถตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับไม่เร็ว ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร และการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้รถใช้ถนน สำหรับการจัดกิจกรรมรมรณรงค์ในวันนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการรณรงค์แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัด โดยมีกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร และกิจกรรมฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัย โดยได้ประสานบูรณาการ และรับการสนับสนุนจากภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ สโมสรโรตารี ในพื้นที่ทั้ง 6 สโมสรโรตารีCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!