นครสวรรค์-นายก อบจ. วางแผนน้ำร่วมกองช่าง

นครสวรรค์-นายก อบจ. วางแผนน้ำร่วมกองช่าง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นางบุณยวีร์ ชาติวัลลภ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง และคณะทำงานฝ่ายสำรวจและออกแบบ ร่วมประชุมข้อกำหนดในการจัดทำแผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ (CCOC)
          โดยเป็นการประชุมและหารือประเด็นสำคัญ ๆ อาทิ ข้อกำหนดในการจัดทำแผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งตามที่ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาโดยเร่งด่วน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และแผนงานโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น
          นอกจากนี้ นายกอบจ. ยังมอบหมายให้กองช่างทำแผนร่วมกับงานไอซีทีซี เพื่อปักหมุด ประตูน้ำหรือฝายน้ำล้น ลงในแผนที่ โดยแยกสีให้ชัดเจน เช่น สีเขียว-ยังใช้การได้ สีเหลือง-ซ่อมแล้วยังใช้การได้ สีแดง-ไม่สามารถใช้การได้ควรต้องสร้างใหม่เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ การวางแผนรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!