บุรีรัมย์-พชจ. ลงพื้นที่ติดตาม กลุ่ม otop ในพื้นที่อำเภอกระสัง

บุรีรัมย์-พชจ. ลงพื้นที่ติดตาม กลุ่ม otop ในพื้นที่อำเภอกระสัง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการกลุ่ม OTOP อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวธัญชนิต คำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมสะอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP ในพื้นที่อำเภอกระสัง จำนวน 2 กลุ่ม นำโดยนางพนิดา อุระศิลป์ พัฒนาการอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นางสาวนรวศภรณ์ ด่วนทับรัมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายตีรณ (ตี-ระ-ณะ)ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ติดตามกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้า โดย นางกฤษณา ศิริวิชา บ้านกะน็อบ หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรารมย์ มีสมาชิก 5 คน เป็นกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าทุกชนิดจากผ้าพื้นถิ่นและผ้าต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าผ้า กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ กระเป๋าเป้ มีลูกค้าทั้งในชุมชนและนอกชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มมีเงินทุนของตนเองและเงินหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบันมีรายได้ทุกวัน มีตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้หมุนเวียนในชุมชน กลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน โดย นางสำราญ นิกเวกรัมย์ บ้านกลัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองไผ่ เป็นกลุ่มทอผ้าที่มีสมาชิก 20 คน โดยมีการผลิตสินค้าเป็นผ้าไหมประเภทผ้าพันคอผ้าไหมมัดหมี่ทั้งสีธรรมชาติและเคมี อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ผลิตผ้าลายพระราชทาน ส่งผลให้มีการสั่งจองสินค้าอย่างต่อเนื่อง จำหน่ายทั้งระบบ ออฟไลน์ คือ ณที่ทำการกลุ่มหรือการจัดแสดงสินค้าต่างๆ และออนไลน์ เช่น Facebook TikTok ทำให้กลุ่มมีรายได้ทุกวันและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
          ในโอกาสนี้ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้คำแนะนำในการผลิตสินค้าโดยให้ใช้สีธรรมชาติให้มากขึ้น เนื่องจากการตลาดในยุคนี้สนใจเรื่องของสุขภาพ แนะนำการขยายการดำเนินงานของกลุ่มให้ครอบคลุมทั้งชุมชน เพื่อสร้างฐานการ ผลิตให้มากขึ้นและทันตามความต้องการของตลาด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!