กาญจนบุรี-รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ดูการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมและการก่อสร้างสะพาน

กาญจนบุรี-รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ดูการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมและการก่อสร้างสะพาน

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 24 กันยายน 2566 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือ”หมอหนุ่ย”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ประกอบด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรก เพื่อรับฟังปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาโครงการระบบระบายน้ำท่วมถนนพัฒนาการ โครงการระบบระบายน้ำท่วม ณ บริเวณโครงการแก้มลิงพร้อมรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของท่อระบายน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน
          ต่อมานายสุรพงษ์ ปิยะโชติ และคณะได้เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังสารภีที่ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากมีกลุ่มชาวบ้านมาคัดค้านทำให้โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงัก จากนั้นนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาการจราจรและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการจราจรเส้นทางสายหลัก เพื่อรองรับการเปิดใช้เส้นทางถนนมอร์เตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกวังสารภี-ปากแพรก และบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ซึ่งถือเป็นเส้นทางคมนาคมที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใช้ในการเดินทางและเป็นเส้นทางในการขนส่ง สินค้าเกษตรไปสู่ตลาดการค้าต่างๆ โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และลดการจราจรติดขัด ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!