นครสวรรค์-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้ครูติดอาวุธทางปัญญา

นครสวรรค์-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้ครูติดอาวุธทางปัญญา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการอบรม” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดการเรียนรู้ของครู สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ (สกร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 โดย พิธีเปิดโครงการและมีการบรรยายพิเศษ “สื่อดิจิตอลออนไลน์ ” โดยนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผอ. สกร.จังหวัดนครสวรรค์
          จากนั้นเป็นการอบรม การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการ workshop เพื่อพัฒนาในการที่จะสร้างสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับ นักศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้โปรแกรม Co-Creation Platform รูปแบบการอบรม เป็นการทำ workshop ปฏิบัติจริง โดยใช้อุปกรณ์สื่อ Notebook และ สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ มีวิทยากร จาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) มาเป็นวิทยากร ให้การอบรม ตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ดอน อาจารย์ตุ๋ย อาจารย์แป้งและอาจารย์จิ๋วและทีมงาน
          จากการประเมินผู้เข้ารับการอบรม มีจำนวน 80 คน พึงพอใจ การจัดอบรมในครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจ เหมาะกับ ยุคในปัจจุบัน เพราะ สื่อออนไลน์จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหัวข้อในการอบรมเหมาะสมค่อนข้างมาก สถานที่และห้องในการจัดอบรมเหมาะสมอย่างยิ่ง อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมอย่างยิ่ง วิทยากรเป็นผู้ทรงความรู้ ให้ความรู้ แบบไม่ปิดบังและเป็นกันเองกับ ผู้เข้ารับการอบรม อีกทั้งมีเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เบื่อในการอบรมตลอดทั้งวัน และ ผู้เข้ารับการ ประชุมสัมมนาครั้งนี้อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!