ลพบุรี-พิธีเชิดชูเกียรตินายทหารนักรบพิเศษเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ลพบุรี-พิธีเชิดชูเกียรตินายทหารนักรบพิเศษเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน ในพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติยศนักรบพิเศษ ประจำปี 2566 ณ สนามบินกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 12 นาย ทำการกระโดดร่มทางยุทธวิธี จากอากาศยาน ลงสู่ภาคพื้น ที่ระดับความสูง 8,000 ฟิต พร้อมทั้งมีตัวแทนทหารรบพิเศษที่จะเกษียณอายุราชการ กระทำพิธี “ส่งมอบปืนคืนร่ม” ให้กับหน่วย โดยมี พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนทหารรบพิเศษในการรับมอบ ทั้งนี้ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในฐานะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนทหารนักรบพิเศษ กล่าวคำอำลาชีวิตราชการ ในครั้งนี้
           ซึ่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพล จาก 3 กองพันทหารรบพิเศษ จำนวนกว่า 400 นาย กระทำพิธีวิ่งสวนสนาม เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ตลอดจนลูกจ้าง ในสังกัดหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ก่อนกำหนด ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนายทหารชั้นยศนายพล จำนวน 10 นาย อาทิ พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.อ.ชนาวุธ บุตรกินรี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.ฐกัด หลอดศิริ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษากองทัพบก และ พล.ต.ปิยะมิตร พลเยี่ยม รองหัวหน้าสำนักงานประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก รวมอยู่ด้วย
          โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ยังได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่กำลังพล หน่วยรบพิเศษ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ก่อนกำหนด ประจำปี 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และขอบคุณ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และเชิดชูเกียรติ แก่กำลังพลทหารนักรับพิเศษทุกนาย ที่จะเกษียณอายุราชการ ในฐานะผู้ที่ได้เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กองทัพ และประเทศชาติ มาตลอดชีวิตการรับราชการ โดยเฉพาะการทำหน้าที่ ในการรักษาอธิปไตย ของชาติ ในสมรภูมิต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!