ประจวบคีรีขันธ์-นอภ. ร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วนจัดทำแผนบ้านที่ดินเกษตรแหล่งน้ำ

ประจวบคีรีขันธ์-นอภ. ร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วนจัดทำแผนบ้านที่ดินเกษตรแหล่งน้ำ

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายธีรวัฒน์ สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก.นาย นันทปรีชาคำทอง.ประธานคณะทำงานด้านที่ดินสภาเกษตรจ.ประจวบฯประธานสภาองค์กรชุมชน.ต.ช้างแรก.อบางสะพานน้อย อินนายวีระชัยอินทราพงษ์นายชาคริต อ่อนพับสมาชิก สภาเกษตรกร เขต อำเภอบางสะพาน นายอำนาจ ชาคำ สมาชิกสภาเกษตรกรอ.บางสะพานน้อย ได้ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)จากส่วนกลาง และภาคตะวันตก ได้มาจัดทำแผนพัฒนาด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยและพัฒนาอาชีพ แหล่งน้ำ เป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน พี่น้องเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จัดทำแผนแม่บทของชุมชน โดยมีผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้าน มาร่วมกันจัดทำฐาณข้อมูล เพื่อให้เป็นแผนบูรณาการร่วมกันในอนาคต ในการนี้ได้เสนอแผน บ้านมั่นคงชนบทจำนวน104หลังคาเรือน สำหรับผู้ที่เดือดร้อนในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชุมชนร่วมกันกำหนดขึ้นมา และให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!