สุพรรณบุรี-สีสันงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น

สุพรรณบุรี-สีสันงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / มงคล สว่างศรี

          นายณัฐภัทร สุวรรณประป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงาน “ชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น” “เติมความสุข สนุกสุดฟิน ยลวิธีวัฒนธรรมพื้นถิ่น ฟังเพลงเพราะศิลปีนดัง ชิมจานเด็ดสุดปังเมืองสุพรรณบุรี” ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงาน ” ชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น” โดยมี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ สนามหญ้าบริเวณ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย มหกรรมสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชน การจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นเมืองสุพรรณ การแสดงศิลปินตลอดการจัดงาน การแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกภายในงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ creative workshop กิจกรรมในแต่ละวันจะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีศิลปินนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมสร้างสีสันมากมาย ภายในงานได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี การแสดงพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ได้แสดงความสามารถ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของดีพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน อาทิ ปลาหม่ำ สมุนไพรทอดกรอบ จากวิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์ อำเภอสองพี่น้อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมนู “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” , “เมี่ยงกลีบบัว” จากเมืองโบราณอู่ทอง เป็นต้น
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ใช้ศักยภาพที่เป็นต้นทุนสินทรัพย์ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งวัฒนธรรม คนตรี อาหารพื้นถิ่น เป็นการขับเคลื่อนและยกระดับ Soft power ของจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยบริบทของ อาหาร สินค้า การแสดง นำเสนอผ่านอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคน ยกระดับคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นสู่สากลรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโกให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาข้ามสาขาตามบริบทของแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!