สระบุรี-สภาพระเครื่องพระบูชาไทย อาเซี่ยน แถลงข่าวจัดสร้างพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี

สระบุรี-สภาพระเครื่องพระบูชาไทย อาเซี่ยน แถลงข่าวจัดสร้างพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

           สภาพระเครื่องพระบูชาไทย อาเซี่ยน ได้เปิดการแถลงข่าว โดยมี หลวงพ่อแก้วหรือพระธนภณ อริยวํโส เจ้าอาวาสวัดถ้ำบาดาล และดร.ประกาย ณ สงขลา นายกสภาพระเครื่องพระบูชาไทย อาเซี่ยน ร่วมกับ ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต ได้ลงนามร่วมกันจัดสร้างพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี
          ซึ่งดร.ปฐพร ตวิษาประกิต เปิดเผยว่า จุดประสงค์ ในการจัดสร้างพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี เพื่อ บูรณะและปฎิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างของวัดถ้ำบาดาล ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพให้ได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความต้องการ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคม ตำบลโป่งตะขบ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และจัดหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับภาคบังคับ ทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้รวมถึงจัดหาที่ดินและสร้างสิ่งปลูกสร้างรองรับโครงการ “ป้องกันและลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ภาคเอกชน” จัดหาทุนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางคดีความ รวมถึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมายภาคประชาชน
          โดยการดำเนินโครงการพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี รุ่นแสนทรัพย์นาคราช ที่วัดถ้ำบาดาล จ.สระบุรี หลวงพ่อแก้วหรือพระธนภณ อริยวํโส เจ้าอาวาสวัดถ้ำบาดาลลงนามอนุญาตให้จัดสร้างพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี และดร.ประกาย ณ สงขลา นายกสภาพระเครื่องพระบูชาไทย อาเซี่ยน ร่วมกับ ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต ลงนามร่วมกันจัดสร้างพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดีเพื่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา รุ่นแสนทรัพย์นาคราช ในหนังสือสภาพระเครื่องพระบูชา ไทย – อาเซี่ยน การ จัดแถลงข่าวชี้แจงการทำงานตามวัตถุประสงค์ โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ร่วมโครงการฯ ทั้งต้องชี้แจงรายรับ รายจ่ายเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถควบคุมจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
          โดยจะมุ่งเน้นขอความอนุเคราะห์จากองค์กรเอกชนและองค์กรต่าง โดยใช้วิธีส่งจดหมายจากสภาพระเครื่องพระบูชา ไทย-อาเซี่ยน พร้อมเอกสารประกอบในนามส่วนตัวและใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกแพลทฟอร์ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.khamsansirachantra.com

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!