ร้อยเอ็ด-มทบ.27 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด-มทบ.27 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทอง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2566 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเรือยนต์ท้องแบน จำนวน 1 ลำ และรถยนต์บรรทุก FTS 1 คัน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการสัญจรเข้าหมู่บ้าน ,ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและบรรทุกน้ำดื่มไปส่งยังจุดรับน้ำกลางของหมู่บ้าน ที่บ้านโนนเชียงหวาง และบ้านหนองบุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากปัจจุบันถนนที่ใช้ในการสัญจรมีน้ำท่วมสูง ประมาณ 70 เซนติเมตร ทำให้รถเล็กสัญจรลำบาก และร่วมกับภาคประชาชนนำอาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งราษฎรในพื้นที่รู้สึกประทับใจการทำงานของกำลังพลกองทัพบก ที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลในยามลำบากCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!