อุดรธานี-อบจ. อบรมปลูกไผ่ในโครงการ “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร”

อุดรธานี-อบจ. อบรมปลูกไผ่ในโครงการ “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร”

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

          วันที่ 18 ก.ย.66 ที่ หอประชุม อบต.หายโศก ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เปิดงานโครงการอบรมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนใน จ.อุดรธานี “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” มี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี เขต 10 นายประจวบศักดิ์ อารมณ์ ปลัดอาวุโส อ.บ้านผือ นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.อุดรธานี นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 ,ร.ต.สมควร บุญประคม ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 3 นายก อบต.หายโศก นายก อบต.เมืองพาน นายก อบต.บ้านค้อ และคณะผู้บริหาร จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง หน.สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี นางบุญจ๋า ชาติชำนิ หัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาว ต.หายโศก และ ต.กลางใหญ่ ร่วม 400 คน เข้าร่วมโครงการฯ
          กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายปกภณ เครือแก้ว หน.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตร จ.อุดรธานี และคุณวิวิช พวงสวัสดิ์ พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการปลูกการดูแล การใช้ประโยชน์ของไผ่ การตลาด และการขยายพันธุ์ไผ่โดยเฉพาะ
          นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการอบรมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนใน จ.อุดรธานี “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษาไผ่ การขยายพันธุ์ไผ่ 2.ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 4.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!