ชุมพร-ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นนโยบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ชุมพร-ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นนโยบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

          ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการศึกษาโดยเป็นการการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยแบ่งเป็น 2 หลัก คือ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต แบ่งเป็น ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น เช่น โยกย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต

          น.ส.ลักษิกา ทองสาย อายุ 41 ปี ชาวจ.ชุมพร ผู้ปกครองนักเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร กล่าวแสดงความคิดเห็นถึงรัฐบาลที่จะมีนโยบายแจกแท็บเล็ตแก่นักเรียนว่า ไม่เห็นด้วยการนำงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียน เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์เป็นการฟุ่มเฟือย อยากให้มุ่งเน้นบุคลากรทางการศึกษามากกว่า หมายถึงการนำเงินงบประมาณมาจัดจ้างครูชำนาญการด้านภาษาอังกฤษ หรือชำนาญด้านภาษาไทยสามารถสื่อถึงเด็กได้ดีกว่า ไม่ใช่ให้ครู 1 คนสอนทุกวิชา สุดท้ายผู้ปกครองต้องให้เด็กไปเรียนเสริมพิเศษ หรือจัดจ้างครูให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก การแจกแท็บเล็ตตัวอย่างจากรัฐบาลชุดที่เคยแจกไม่ได้ผล ของพังเสียมาถึงก็ใช้งานไม่ได้ ไม่มีคุณภาพ ให้เน้นเรื่องสื่อการสอนในห้องเรียนเช่นโดยใช้โปรเจ็ตเตอร์ดีกว่า ปัจจุบันเด็กฐานะปานกลางมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันทุกคน ซึ่งไม่แตกต่างจากแท็บเล็ต และสุดท้ายอยากแสดงความคิดเห็นว่าแจกแท็บเล็บเป็นการสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยงบประมาณ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!