ชุมพร-สภาเกษตรกร ยกทีมร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้

ชุมพร-สภาเกษตรกร ยกทีมร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

          วันที่ 17-19 กันยายน3566 นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม ร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้โครงการ การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติภายใต้แผนงาน การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 เพือร่วมกันถอถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสรุปบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนา แนวทางการจัดการการเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะต้องดำเนินการทุกสี่ปี และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการการเลือกตั้งฯ ปี 2566 ต่อหน่วยงาน ได้แก่ นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการทบทวน และสร้างการรับรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสภาเกษตรกร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!