นครสวรรค์-ผู้ว่าการไลออนส์สากล 310 A 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสโมสรไลออนส์ ทั้ง 5 สโมสร

นครสวรรค์-ผู้ว่าการไลออนส์สากล 310 A 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสโมสรไลออนส์ ทั้ง 5 สโมสร

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ่ อ.เมืองนครสวรรค์ มีการประชุมและการตรวจเยี่ยมสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 สโมสร ได้แก่ สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์และสโมรสรไลออนส์บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์
          โดยมีคณะผู้ตรวจเยี่ยมประกอบด้วย
1. ไลออนสง่า วนาสินชัย ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2
2. ไลออนนิตยา เธียรวรรณ รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 คนที่ 2
3. ไลออน.ดร.พีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร อดีตประธานสภาฯประธานฝ่ายการสื่อสารการตลาดภาครวม 310 ประเทศไทย / ผู้ประสานงาน GLT ระดับภาค
4. ไลออน พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ อดีตผู้ว่าการภาค 310-A2 ประธานฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมชนภาครวม 310 ประเทศไทย
5. ไลออนธนกร เผดิมปราชญ์ เลขาธิการภาค
6. ไลออนภรณี วิทยโชคกิติคุณ ผู้ประสานงาน GMT Family & Women’s Specialist ระดับภาค
7. ไลออน.นภารัตน์ เยาวภา ประธานภูมิภาคที่ 2.
8. ไลออนกานต์สิรี สุขทวี ประธานเขต 5
9. ไลออนดร.สิทธิพล พุกยาภรณ์ประธานเขต 6
10. ไลออนมณฑล เยาวภาSpecialty Club District Coordinator
          สำหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ฯ ปี 2566-2567 ประกอบด้วย ไลออนกิตติ ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมรสรไลออนส์สี่แคว ไลออนนิลาภรณ์ อมรศิลสวัสดิ์ นายกสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ ไลออนจารุวรรณ บริบูรณ์ นายกสโมรสรไลออนส์เมืองพระบางและไลออนธเนศ นาคจิตรการ พร้อมคณะกรรมการบริหารการศึกษา สมาชิกของแต่ละสโมสรฯ
          ทั้งนี้ผู้ว่าการภาคฯได้กล่าวชื่นชมการทำงานของสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ว่าทำงานดีและมีกิจกรรมเพื่อสาธารณะและสังคมส่วนรวมเป็นอย่างดีขอให้ทำต่อไป นอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกซึ่งกันและกันและขอขอบคุณการต้อนรับอย่างดีที่เป็นไปด้วยความอบอุ่นมา ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!