ปราจีนบุรี-ฑูต สปป.ลาว ทอดผ้าป่าสามัคคีวิถีไทยพวนวัดสะแกซึง

ปราจีนบุรี-ฑูต สปป.ลาว ทอดผ้าป่าสามัคคีวิถีไทยพวนวัดสะแกซึง

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ / ประชา ใจผ่อง

          วันนี้ (16 กันยายน 2566) นายมานิตย์ สนับบุญ ผู้สื่อข่าว ได้รับแจ้งจากอาจารย์ประชา ใจผ่อง อดีตข้าราชการครู(บำนาญ) ว่า ที่ วัดสะแกซึง ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก ฯพณฯคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย พลโทวีระพันธ์ สมัครการ ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย และ ว่าที่พันตรีวันชัย ตาระไชยรองประธานและประธานยุทธศาสตร์ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคีวิถีไทยพวนพร้อมชาวไทยพวน จ.นครนายก
          โดยพิธี ฯพณฯคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมคณะและพุทธศาสนิกชน เริ่มแห่ขบวนผ้าป่าเข้าวัดสะแกซึง ซึ่งที่พื้นที่แห่งนี้เป็นอีกชุมชนชาวไทยเชื้อสายลาวพวนที่ได้มีการ ส่งต่อวิถีวัฒนธรรมไทยพวนสู่คนรุ่นใหม่ บูรณาการความเจริญและวัฒนธรรมให้ไปด้วยกัน คือ หนึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว อีกแห่งของ อ. ปากพลี จ.นครนายก ซึ่งมีชนชาติพันธุ์พวนที่อาศัยอยู่ โดยมีไทยพวนใน เขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย หลายจังหวัด อาทิ อ.ปากพลี จ.นครนายก อ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี อ.ศรีมหาโพธิ ,อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งชาวไทยพวนมีวิถีการดําเนินชีวิตทีเป็นแบบเอกลักษณ์ของตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่. ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม วิถีการดําเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย อาหารทีบริโภค และฝีมือในการ. ทอผ้า และ อัตลักษณ์ของความเป็นวิถีชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ทั้งด้านภาษาไทยพวน การแต่งกายไทยพวน (ผ้าขาวม้าผูกเอวชาย ผ้านุ่งสาว) ประเพณีฮีต 12 คอง 14 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไทยพวน ซึ่ง ฯพณฯคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำราชอาณาจักรไทย มีความคิดถึงและห่วงใยชาวพวนด้วยกัน ทั้งนี้ จากประวัติความเป็นมา พี่น้องไทยพวนเป็นชาวลาว ได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 200 ปีแล้ว มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย อาทิ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด ลพบุรี
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดมีพี่น้องชาวไทยพวนอาศัยอยู่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ คณะเอกอัครรัฐทูตฯ ได้เดินทางเยี่ยมร่วมร้องเพลง- เต้นบาร์สโลบกับประชาชนเพลงสาวเซียงขวาง จากนั้นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวิถีไทยพวนกับพี่น้องไทยพวน ณ วัดสะแกซึง ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหกเป็นประธาน ในพระอุโบสถ 1 กอง 1 ครอบครัวดังกล่าวอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!