อยุธยา-พาณิชย์ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ”

อยุธยา-พาณิชย์ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ”

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          ที่ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยหน่วยงานในสังกัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กกร.) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมธนาคารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพหลัก
          การจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตลาดแบบไทยๆ ในสไตล์วินเทจ ที่เต็มไปด้วยของดีราคาประหยัด ของอร่อยราคาถูก จะเปิดสัปดาห์ละ 4 วัน คือ พฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยบรรยากาศภายในตลาดยังคงรักษาความดั้งเดิมของอยุธยาในสมัยก่อนๆ ไว้ มีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่สวยงาม และมีข้าวของมากมายให้เราได้เลือกซื้อ ทั้งอาหารคาว อาหารหวานขนมโบราณ ผลไม้ต่าง ๆ จนไปถึงเครื่องไม้ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ของแต่งบ้านนานาชนิดทีเดียว
          สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2566 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกับกระทรวงดิจิทัลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!