นครสวรรค์-นายก อบจ. ร่วม สจ.เก่ง-แดง พบปะให้กำลังใจ พร้อมมอบเสื้อให้กับ อสม.

นครสวรรค์-นายก อบจ. ร่วม สจ.เก่ง-แดง พบปะให้กำลังใจ พร้อมมอบเสื้อให้กับ อสม.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปพบปะ พูดคุยให้กำลังใจและร่วมมอบเสื้อให้กับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จำนวน 233 คน ในโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ชื่อ “รวมพลัง หยุดยั้ง โรคไข้เลือดออก” กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นครสวรรค์ออก

          โดยมี ส.อ.พิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, นายกานตพงศ์ ใจแก้ว ส.อบจ.อำเภอโกรกพระ, นางสาวกรวลี แม้นพยัคฆ์ ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต7, ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแก่ง และคณะผู้บริหาร อบต.นครสวรรค์ออก ร่วมมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นครสวรรค์ออก นอกจากนี้ นายก อบจ.ได้ฝากให้ อสม.ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัย ห้องน้ำ เพื่อทางอบจ.ร่วมกับสปสช.จะได้ จัดสรรงบประมาณ มาช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหา อันเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!