นครนายก-พมจ. มอบรถเข็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นครนายก-พมจ. มอบรถเข็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2566 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส และยังได้รับการสนับสนุนสามล้อโยกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
          นางสาวจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กล่าวว่า ทางหน่วยงานของตนได้รับการบริจาครถเข็ญนั่ง จำนวน 100 คันจากบริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตามโครงการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส และยังได้รับการสนับสนุนสามล้อโยกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีก 6 คัน

          ทั้งนี้ โครงการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช่ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อิเล็ค ทริค จากบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยการนำของ นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อิเล็คทริค แต่เพียงผู้เดียวติดต่อกันมากกว่า 52 ปี เป็นผู้ส่งมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน ให้กับจังหวัดนครนายก และสนับสนุนให้คนพิการ และผู้สูงอายุได้รับโอกาสและเข้าถึงสิทธิ เข้าถึงบริการ และช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างสะดวกอีกด้วย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!