ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ณ แหล่งน้ำหนองเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอธวัชบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเมืองน้อย เข้าร่วมกิจกรรมฯ
          จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงแรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโต เกิดความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำหนองเมือง และมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย รวมทั้งสิ้น 20,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!