นครสวรรค์-นายก อบจ. นำทีมมอบทุนการศึกษา ณ รร.เทพศาลาประชาสรรค์ 84 ทุน

นครสวรรค์-นายก อบจ. นำทีมมอบทุนการศึกษา ณ รร.เทพศาลาประชาสรรค์ 84 ทุน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 15 กันยายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ส.อ.พิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และคณะผู้บริหาร รร.เทพศาลาประชาสรรค์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสวรรค์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
          นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “วันนี้มาให้กำลังใจนักเรียน และผู้ปกครองทุกคน เพราะชีวิตนั้นไม่ง่าย จึงต้องวางแผนให้ดี ฝากถึงผู้ปกครองว่าอย่าเอาอย่างคนอื่น จะทำอะไรต้องดูศักยภาพของครอบครัว ของลูกเรา อย่าคิดเกินกำลังตัวเอง ศักยภาพของตัวนักเรียนและครอบครัวนั้นสำคัญ จงผลักดันลูกให้ไปในทิศทางที่มีงานทำ ตามความรู้ความสามารถและศักยภาพที่นักเรียนมีอยู่”             นายก อบจ.กล่าวอีกว่า “การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เมื่อทุกคนได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว ขอให้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จ ซึ่งในการมอบทุนครั้งต่อไป จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ไปมอบทุนการศึกษาให้ถึงโรงเรียน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง”
          สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 84 ทุน ดังนี้ 1.โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จำนวน 76 ทุน 2.โรงเรียนวัดบ้านไร่ จำนวน 4 ทุน 3.โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จำนวน 4 ทุน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!