นครสวรรค์-นายก อบจ. ชมการทดสอบสมรรถนะกระโดดหอสูง 34 ฟุต สมาชิกสภา อบจ.

นครสวรรค์-นายก อบจ. ชมการทดสอบสมรรถนะกระโดดหอสูง 34 ฟุต สมาชิกสภา อบจ.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ และบุคลากร อบจ.นครสวรรค์ ทดสอบสมรรถนะกระโดดหอสูง 34 ฟุต และการฝึกโรยตัว ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 โดยมี พ.ต.อ.อิทธิ ชำนาญหมอ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 และคณะให้การต้อนรับในการทดสอบสมรรถนะครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทดสอบประกอบด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์, นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์, สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ และบุคลากรในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ที่สนใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และเพื่อให้มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะให้แก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตร และเครื่องหมายปีกโดดหอ


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!