ร้อยเอ็ด-กอ.รมน. ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว

ร้อยเอ็ด-กอ.รมน. ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          พล.ต ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง เสธ.ทน.2/ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว รายการฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้ จากต้นกล้าและเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (การเพาะเห็ดพื้นบ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) (การเพาะเห็ดพื้นบ้าน) โดยมี พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเพาะเชื้อเห็ดกับต้นกล้าไม้ จำนวน 6,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา แก่ประชาชน ชุมชนในการนำไปปลูกจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 ต้น (ในปีแรกของการดำเนินการ) พื้นที่ 30 ไร่ในจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แก่ประชาชน ชุมชน ในสังคมพื้นที่เป้าหมายนำร่องด้วยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการแจกต้นกล้าที่มีเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!