ร้อยเอ็ด-จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.จ.ท.คนึง พูลพิพิธ นายอำเภอปทุมรัตต์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ
          นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศอ.ปส.จ.รอ.) ได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ แนวคิดทักษะ และทัศนคติ อันเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เสพยาเสพติดหน้าใหม่ในสังคมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัยมศึกษากว่า 6,000 คน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!