นครสวรรค์-นายก อบจ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)

นครสวรรค์-นายก อบจ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุมเพื่อทราบ ได้แก่
          1.การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 อบจ.นครสวรรค์ ได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 99 แห่ง และในปีงบประมาณ 2567 ได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 111 แห่ง

          2.นายเอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ นำเสนอแนวทางการสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานปฐมภูมิ (สอน./รพ.สต.)ที่ถ่ายโอน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2657 วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐาน กรณีประชากรผู้มีสิทธิอื่น ที่ไม่ใช่สิทธิ UC ปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!