สุพรรณบุรี-แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลมอลเทนไทยแลนด์คัพชิงถ้วยพระราชทาน

สุพรรณบุรี-แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลมอลเทนไทยแลนด์คัพชิงถ้วยพระราชทาน

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร สว่างศรี

           โดย ดร.อุดม โปร่งฟ้า อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายขวัญชัย สะสมทรัพย์ นายธีรพล ขุนเมือง และนายไพศาล แย้มทองดี ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล “มอลเทนไทยแลนด์คัพ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ ชมเดือน complex อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ด้านนายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรายการ “มอลเทนไทยแสนต์คัพ”โซนภาคกลางตอนล่าง ของสมาคมฟุตบอลไทยแลนด์คัพ โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส รุ่นอายุ 40-45 ปี, 50-55 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนเข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับวัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ในกลุ่มผู้สูงอายุและเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นแบบอย่างของเยาวชนเพื่อเอาเป็นต้นแบบ ในการดูแลสุขภาพด้วย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเจ้าภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ สนาม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสนามกลางดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หลังแถลงข่าวได้จับฉลากแบ่งสายในการแข่งขันแต่ละรุ่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!