ชลบุรี-กองทัพเรือ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย

ชลบุรี-กองทัพเรือ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 14 ก.ย.66 พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดย พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ) และ นาวาโท ปัญญา ดิลกธรรมวุธ หัวหน้าสวัสดิการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
          โดยศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 ซึ่งกองเรือยุทธการ ได้เป็นตัวแทนกองทัพเรือ ในการเข้าประกวดผลงาน ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ) และประเภทครอบครัวข้าราชการ ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต และได้รับรางวัลดังกล่าว

          โดยในการประกวด ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!