ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 กันยายน 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีมงคล ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูสันติประภากร เจ้าคณะอำเภอเมยวดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธี โดยมี พระครูสมุห์สุริยา สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมยวดี พ่อค้า ประชาชน รวมถึงเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระ ขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด
          กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!