ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 14 กันยายน 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชัย อาระหัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อยเอ็ด นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนายชัยวัฒน์ แสนศรี ปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยแม่น้ำยังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ จนสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหารสัตว์ โดยได้มอบเสบียงสัตว์พระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 4,000 กิโลกรัม หรือ 200 ฟ่อน แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 26 ครอบครัว โค-กระบือ จำนวน 66 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ยาสัตว์ที่จำเป็นและอาหารเสริมแร่ธาตุ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยด้านปศุสัตว์สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 04-351-1707

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!