สุพรรณบุรี-จัดงานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP คึกคัก

สุพรรณบุรี-จัดงานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP คึกคัก

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร สว่างศรี 

          นายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดงานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าแบรนด์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และส่งเสริมการแบรนด์น้องเหน่อให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟสไตล์สุพรรณบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ก่อนพิธีเปิดงานโชว์การแสดง ครุฑ ยุดนาค การแสดงคนเชิดคน และแสดงโขน หุ่นละครโรงเล็ก ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย โดยเฉพาะการแสดงโขน หุ่นละครโรงเล็ก ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
          สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP สินค้ากลุ่มอาชีพ สินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการขายศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และส่งเสริมแบรนด์น้องเหน่อ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแบรนด์น้องเหน่อให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมแบรนด์น้องเหน่อ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างสัญลักษณ์มาตรฐานให้กับสินค้า บริการ สถานที่ท่องเทียว และมาตรฐานการดำเนินการอื่นๆเป็นลัตลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด มุ่งเน้นไปที่ สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านบริการ นวด สปา ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว โดยแบรนด์น้องเหน่อ มีที่มาจากการสำรวจของสถานศึกษา ถ้านึกถึงจังหวัดสุพรรณบุรีจะนึกถึงอะไร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะนึกถึงสำเนียงเหน่อของคนสุพรรณบุรี จึงมีการพัฒนาเป็นแบรนด์น้องเหน่อ ลักษณะเป็นเด็กผมจุก หน้าตาใสซื่อ นุ่งผ้าขาวม้า เป็นการการันตีว่าสินค้านี้ มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ถิ่นเมืองเหนือ


          จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้า ตลอดจนส่งเสริมการขายสินค้า OTOP แบรนด์น้องเหน่อ โดยมีการสนับสนุนจากเครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ประกอบการในจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า OTOP แบรนด์น้องเหน่อ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 เวลา 10.00-21.00 น.พบกับการแสดงมากมายบนเวที เช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี การจัดการส่งเสริมการขาย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16-17 กันยายน 2566 การประกวดรำวง รอบตัดสิน วันที่ 15 กันยายน 2566 การจับสลากแจกทองทุกวัน กิจกรรมนาทีทองทุกวัน พบกันที่ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!