ชลบุรี-บิ๊กโจ๊ก คืนรถเหยื่อดอกเบี้ยโหดมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

ชลบุรี-บิ๊กโจ๊ก คืนรถเหยื่อดอกเบี้ยโหดมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเงินกู้นอกระบบ หลายรูปแบบ เช่น แอพพลิเคชั่นเงินกู้ผิดกฎหมาย, แก๊งหมวกกันน็อค, การรับจํานํารถโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งได้มีการปราบปรามการกระทําผิดในลักษณะดังกล่าวเรื่อยมา
          จากกรณีเมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ศปน.ภ.2 ได้ทําการจับกุม นายณัฐพงษ์ หรือโจ้ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ จํานวน 37 คัน และรถยนต์ จํานวน 69 คัน ซึ่งเป็นรถของกลางที่ได้มาจากการรับจํานํารถโดยผิดกฎหมาย ดําเนินคดีในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดตั้งโรงรับจํานําโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามที่สื่อมวลชนได้นําเสนอไปแล้วนั้น กรณีดังกล่าวศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) นําโดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร. , พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2/ผอ. ศปน.ภ.2 , พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2/รอง ผอ.ศปน.ภ.2 ได้สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการสืบสวนส่วนกลาง ศปน.ตร. และ ศปน.ภ.2 เร่งรัดปราบปรามกลุ่มเงินกู้นอกระบบ ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกําหนด และมีการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ลูกหนี้ โดยให้ดำเนินการสืบสวนขยายผลดําเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทําความผิดดังกล่าว
          จากการสืบสวนขยายผลทราบว่า นายณัฐพงษ์ หรือโจ้ ซึ่งถูกจับกุมไปแล้วนั้น เป็นหนึ่งในเครือข่าย เงินกู้ผิดกฎหมาย ซึ่งมี นายฐณะวัฒน์ หรือไอซ์ บางละมุง เป็นหัวหน้าขบวนการดังกล่าว จึงได้ตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถขออนุมัติหมายจับบุคคลเกี่ยวข้อง และขยายผล เข้าตรวจค้น จํานวน 14 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, พิษณุโลก และ กาญจนบุรี จนสามารถ จับกุม นายฐณะวัฒน์ หรือไอซ์ หัวหน้าขบวนการ พร้อมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เพ่ิมเติมอีก 8 ราย โดยดําเนินคดี ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันให้กู้ยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด และร่วมกันจัดตั้งโรงรับจํานําโดยไม่ได้รับอนุญาต” และสามารถ ตรวจยึดของกลางเพิ่มเติม เป็นรถยนต์ จํานวน 23 คัน และรถจักรยานยนต์ จํานวน 43 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ ตรวจยึดทั้งหมดกว่า 40 ล้านบาท ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทลายเครือข่ายของ นายฐณะวัฒน์ หรือไอซ์ บางละมุง ซึ่งดําเนินการปล่อยเงินกู้ อยู่นพื้นที่หลายจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนายทุนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มดังกล่าวได้ทั้งหมด รวมผู้ต้องหาในขบวนการทั้งหมด 9 ราย ตรวจยึดรถยนต์ได้ 92 คัน รถจักรยานยนต์ 80 คัน ซึ่งก็เป็นปัญหาหนี้นอกระบบในอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องแบกรับภาระจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมากและบางครั้งไม่สามารถติดตามรถคืนได้
          ในวันที่ 13 ก.ย.66 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2/ผอ. ศปน.ภ.2 พล.ต.ต.สุรจิต ชิงวรรณ์ รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ศปน.ตร. และ ศปน.ภ.2 ดําเนินการคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางให้กับผู้เสียหายซึ่งเป็น เจ้าของรถที่แท้จริง ซึ่งได้มีการทยอยส่งมอบคืนไปแล้วบางส่วน เป็นรถยนต์ 67 คัน และรถจักรยานยนต์ 39 คัน ในวันนี้มีการส่งคืนรถของกลางที่เหลือทั้งหมด เป็นรถยนต์จํานวน 25 คัน และรถจักรยานยนต์จํานวน 41 คัน เพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกู้หนี้นอกระบบ
          พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร. กล่าวว่า การดําเนินการคืนรถของกลางซึ่งตรวจยึด จากแก๊งเงินกู้ในวันนี้ ถือเป็นความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งในการปราบปรามแก๊งเงินกู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจ ศปน.ตร. และ ศปน.ภ.2 ได้ขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาของทั้งขบวนการได้ครบทั้ง 9 คน ตรวจยึดรถยนต์ได้ 92 คัน รถจักรยานยนต์ 80 คัน ซึ่งแก๊งนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด วันนี้จึงได้นํารถของ กลางทั้งหมดส่งมอบคืนให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมด เพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
          สุดท้ายนี้ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอฝากเตือนภัยถึงประชาชน อย่าหลงเชื่อในการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือและ ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งยังเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด และหากพี่น้องประชาชนท่านใด ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งเงินกู้ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งไว้ที่ช่องทาง สายด่วน 1599 หรือ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในแต่ละพื้นที่ได้ทัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!