ศรีสะเกษ-ผกก.ตม.ตรวจเข้มสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าว

ศรีสะเกษ-ผกก.ตม.ตรวจเข้มสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าว

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ,ผู้แทนแรงงาน จ.ศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางาน จ.ศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
          พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง มีแรงงานไทย 187 คน มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 6 คน (กัมพูชา 1 , ลาว 5) 2.นายวีระวัต เหง้าโพธิ์ เลขที่ 982 หมู่ 2 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ มีการใช้แรงงานคนไทย 7 คน แรงงานต่างด้าว 3 คน (กัมพูชา) 3. หจก.โรงสีตั้งไพบูลย์ เลขที่ 262 หมู่ที่ 14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการ โรงสีข้าวไม่มีแรงงานไทย มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 12 คน สัญชาติเมียนมาร์ 4.หจก.พรประเสริฐฟู๊ด เลขที่ 92 หมู่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจ ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้น แรงงานไทย จำนวน 4 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 4 คน (พม่า )

          ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยด้วยว่า ซึ่งผลการปฏิบัติไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการนายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, กฎหมายประกันสังคม, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม., แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต,การตรวจสุขภาพประจำปี, การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ, การแนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการได้รับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!